Home

Tasarımdan Baskıya, basılı ve online olarak yayınlanacak her türlü dökümanların tasarımı, üretimi ve baskı hizmetleridir...

Benzerlik Taraması, Bütün makalelerin 
benzerlik denetimi, Crossref Similarity Check (iThenticate) yazılımı aracılığıyla yapılmaktadır…

DOI (Digital Object Identifier) Dijital Nesne Tanımlayıcı, internet üzerinde yayınlanan içeriğe kolay erişimi sağlayan erişim sistemi…

KURUMSAL

Bilgiye Kolay Erişim

BAYT, Araştırmacıların bilgiye kolay erişimini sağlamak için uluslararası veri tabanlarının gerektirdiği kriterlere uygun dergiler yayınlar ve bu veri tabanlarına başvuru süreçlerinde dergilere danışmanlık hizmeti sunar.

Düzenli Arşiv

Bilimsel dergilerin açık erişim politikalarına uygun web sitesi oluşturmasını ve düzenli arşivlenmesini sağlar.

Bulunduğu Dergi Yayınları

CrossRef’in sponsor üyesidir. DOI (Dijital Objcet Identifier) etiketini yayın hizmeti verdiği tüm dergi yayınlarında kullanır.

EDİTÖRYAL İLKELER

 • BAYT, bilimsel yayın süreçlerinde, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), European Association of Science Editors (EASE) ve Committee on Publication Ethics (COPE) gibi kurumların önerilerini ve tavsiyelerini dikkate alır.
 • Dergi yazıları bağımsız, tarafsız ve çift kör hakemlik ilkeleri kapsamında değerlendirilir.
 • Yazarlardan yazılarının yayınlanması karşılığında ücret talep edilmemektedir. Yayın karşılığında ücret isteyen derginin ise web sayfasında ve yazarlara açıklama kısmında bu durum açıkça belirtilir.
 • Basılı olarak yayımlanan dergiler ise her derginin sahip kuruluşu tarafından üyelerine dağıtılır.
 • Dergilerin temel amacı, uluslararası nitelik kazanarak Science Citation Index Expanded, PubMed/MEDLINE ve PubMed Central vb. dizinlerde yer almaktır.
 • Bayt’ın yayın hizmeti verdiği dergilerde, içeriğin oluşumu, niteliği ve bilimsel kalitesi tamamıyle o derginin yayın yönetmeni ve yayın kurulunun sorumluluğundadır.

EDİTÖRYAL VE HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

 • 1. ÖN DEĞERLENDİRME

  Dergilere gönderilen her makale yayın koordinatörü tarafından aşağıda belirtilen konular açısından bir ön değerlendirmeden geçer. Bu süreç tamamlandıktan sonra dergi editörüne gönderilir:
  -Dergi kapsamına ve yönergelerine uygunluğu
  -Yazar katkısı açıklaması ve yazar katkı formu
  -Çıkar çatışması ve Potansiyel Çıkar Çatışmalarının Açıklanması için ICMJE Formu (Yazarlar dergilere gönderdikleri yazılarında Yayın Hakkı Devir Formu, ICMJE Formlarını doldurarak çıkar çatışması olup olmadığını belirtmek zorundadırlar. Bu bilgi her makale sonunda mutlaka verilmek durumundadır.)
  -Etik Kurul onayı (Yazarlar, Deneysel, klinik ve ilaç çalışmalarında, yapılan çalışmanın Helsinki Bildirgesi’ne uygun yapıldığını ve Etik Kurul Onayı alındı belgesini sunmak zorundadırlar.)
  -Bilgilendirilmiş hasta onamı (İnsanlarla ilgili yapılan çalışmalarda katılımcıları bilgilendirmek, hastalardan yazılı onamlarını almak ve bunları makale sonlarında sunmak zorundadırlar.)
  -Olası finansal destek açıklaması
  -İntihal ve çoğaltma taraması (iThenticate)
  -Makalede alıntı yapılan referansların gözden geçirilmesi ve çeşitli veritabanlarını kullanarak doğruluklarının kontrol edilmesi
  -Makalede yer alan tablo ve görsellerin özgünlük değerlendirmesi

 • 2. DEĞERLENDİRME VE KABUL SÜRECİ

  -İlk aşamayı geçen yazılar, Editör'e iletilir. Genel Yayın Yönetmeni, sunumun bilimsel yönlerini değerlendirir ve ilk kararını oluşturur.
  -Editörler Kurulu, bir eserin bir hakemlik süreci ile değerlendirilmesine karar verdiğinde, makale başına en az 2 hakem görevlendirilir ve gerek görülürse 3. Bir hakeme daha gönderilir. Gözden geçirenler, derginin yönetiminde veya editöryal sürecinde aktif olarak çalışmayan, derginin sahibi veya gönderen yazarın sahibi ile hiçbir ilgisi veya çıkar çatışması olmayan uzmanlar arasından seçilir.
  -Akran gözden geçirme süreci başlatılmadan önce, akran gözden geçirme sürecini sağlamak için makale dosyaları ve içeriği kördür.

 • 3. YAYIN SÜRECİ

  -Kabul edilen yazılar başlık ve özet ile kabul eden derginin web sayfasına yüklenir ve bir DOI etiketi alır.
  -Kabul edilen her yazı Türkçe veya İngilizce dil düzenleme sürecinden geçer.
  -Kabul edilen her makalenin yayın süreci Yazarlar, Editör ve Yayın Kurulu ile birlikte, +
BAYT tarafından koordine edilir ve sonuçlandırılır.

BAYT’ın yayın hizmeti verdiği dergiler açık erişim dergileridir ve dergilerin finansı 
kâr amacı gütmeyen kurumların kendi kaynaklarından karşılanır. Dergi politikasına uygun olmak koşulu ile basılı yayınlanan dergilerde, ilaç ve tıbbi ürün reklamları yer alabilir. Dergilerin web sitelerinde ticari reklamlar yer almaz..

Tüm yazarlardan ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışmaları Bildirim Formu'nu doldurarak herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bildirmeleri istenir ve beyanları her makalenin sonunda yayınlanır. Beyan edilmemiş konular tespit edilirse, Yayın Kurulu tarafından yazarlardan ikinci bir açıklama istenir.

Deneysel, klinik ve uyuşturucu çalışmaları için, uluslararası insan ve hayvan hakları yasalarına ve Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak hazırlanan bir etik komite raporunun alınması ve sunulması zorunludur.

Hastaları yapılan çalışma konusunda bilgilendirmek ve onaylarını almak zorunludur. Hasta onamı her makale sonunda yer alır.

BAYT, “ICMJE Recommendations for Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journal” kılavuzuna bağlı kalır, tüm yayınların web sayfalarında ve dergilerin yazarlara açıklama sayfasında yer verir. Bu konuda Editörler, yazarlar ve hakemler uyarılır ve yayınların bu kılavuz kriterleri çerçevesinde yayınlanmasını sağlar.

DERGİLER

KİTAPLAR

Kapak tasarımından sayfa düzenine tüm süreçlerde, gerektiğinde yazarların istediği doğrultuda ya da tamamıyla grafik tasarımcılarımızın belirlediği düzenlemeler yapılarak kitaplara son şekil verilir. Kitap çalışmalarında bilimsel yayın hazırlama standartları uygulanır.

Resim, tablo ve grafik gibi görsellerin etkileyici olmasının yanında, açıklayıcı ve yüksek kalitede olmasına özen gösterilir. Kapak örneklerini gördüğünüz yayınlardan bazıları dernek yayınlarıdır ve bu kitaplar derneklerle iletişime geçilerek sağlanabilir

GRAFİK TASARIM

YAYINLAR
Yayın politikasına ve içeriğine uygun her türlü dergi, kitap, kongre yayını, çalışma raporları tasarlanır ve uygulama çalışmaları yapılır. Ülkemizde her geçen yıl artarak süren bilimsel kongreler, sempozyumlar vb. gibi ulusal ve uluslararası toplantılarda sunulan bildiriler ve posterlerin yer aldığı kongre yayınları kısa zamanda hem basılı olarak hem de istendiğinde interaktif yayın olarak hazırlanmaktadır.

LOGO
Günümüzde, bilim ve teknolojideki hızlı değişimler, üretim biçimlerinde olağanüstü değişimlere yol açarken, insan ilişkilerinde ve tüketim alışkanlıklarında da önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Gittikçe büyüyen ve karmaşıklaşan toplumsal ve ekonomik ilişkiler içinde yer edinmek, marka değeri oluşturabilmek, kendinizi basit ve mükemmel bir şekilde ifade etmenize bağlıdır. İşte sizi en iyi şekilde ifade edecek olan şey, görsel anlatım dili olan Logonuzdur.

KURUMSAL KİMLİK
Grafik tasarımcılarımız, yaptıkları özgün kurumsal kimlik çalışmalarıyla, firmanızın kurumsal kimliğini bir adım öne çıkararak insanlar üzerinde ilgi, beğeni ve farkındalık oluştururken, diğer yandan da bulunduğu sektörde kısa zamanda tanınır olmasını sağlar.

BROŞÜR
Konsepte uygun fotoğraf çekimleri dahil her boyutta basılı ya da dijital broşür tasarım ve uygulama çalışmaları yapılır.

KATALOG
Konsepte uygun fotoğraf çekimleri dahil her boyutta basılı ya da dijital katalog tasarım ve uygulama çalışmaları yapılır.

POSTER
Konsepte uygun fotoğraf çekimleri dahil her boyutta basılı ya da dijital poster tasarım ve uygulama çalışmaları yapılır.

İLETİŞİM

BAYT BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
BASIN YAYIN VE TANITIM LTD. ŞTİ.

 • ADRES

  Ziya Gökalp Cad. No: 30/31 06420 Kızılay/ Ankara/Türkiye

 • TELEFON

  0312 431 30 62

 • E-POSTA

  info@bayt.com.tr